Tổng kết Chương trình phối hợp thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển KT- XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 22/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Chương trình phối hợp công tác trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm được Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu; dự báo tình hình hình đối với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, đề án lớn; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, phản ánh, phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc đang xảy ra, trao đổi với các cơ quan Nhà nước cùng cấp để thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội...

Các đơn vị đã chủ động đề xuất nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi xây dựng chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết vụ án, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Chủ động có văn bản cung cấp thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan của ngành để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội…Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm…

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như một số sở, ngành chưa cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền theo chương trình phối hợp đề ra. Chưa xây dựng kế hoạch nắm bắt tư tưởng Nhân dân trước, trong và sau khi xây dựng các dự án, đề án quan trọng của địa phương…

Hội nghị thông qua dự thảo Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phối hợp trong năm 2022; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm 2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung cấp bách, dự án lớn, trọng điểm, những vụ việc phức tạp, những vụ việc đang được Nhân dân quan tâm để định hướng tuyên truyền. Chủ động đề xuất những nội dung cần cung cấp thông tin, các chủ trương, giải pháp về công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò của hệ thống cộng tác viên dư luận, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cơ chế phối hợp để vừa cung cấp thông tin vừa đề xuất định hướng dư luận. Các cơ quan truyền thông bám sát định hướng tuyên truyền, những vụ việc đột xuất, vụ việc nổi cộm cung cấp thông tin kịp thời. Quan tâm phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng…/.

Xem thêm