Tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 14/02, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác quốc phòng các bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cùng một số sở, ngành.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận tại Hội nghị.

Năm 2022, tình hình chính trị, xã hội trong nước cơ bản ổn định, kinh tế phục hồi, vị thế đất nước được nâng lên. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, thành quả cách mạng của dân tộc. Trong bối cảnh đó, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Góp phần giữ vững chủ quyền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư phát triển đất nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm qua vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục. Việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến QPAN tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu, chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương với cơ quan quân sự địa phương về công tác quốc phòng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 ở một số đơn vị, tổ chức thuộc bộ, ngành Trung ương đạt tỷ lệ thấp; một số địa phương chưa quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người quản lý doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước...

Hội nghị phân tích, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện công tác quốc phòng các bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022. Đồng thời, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong năm 2023 với những nội dung trọng tâm: Các bộ, ngành Trung ương, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS bộ, ngành Trung ương, cơ quan thường trực công tác quốc phòng địa phương.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ. Tiếp tục củng cố xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cho biết: Năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo cơ quan Quân sự thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đặc biệt là sắp xếp ổn định tổ chức biên chế các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ và huấn luyện theo phân cấp, đúng nội dung, chương trình kế hoạch đề ra; kết quả đạt khá, an toàn tuyệt đối. Triển khai đúng quy trình các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao (700/700 công dân). Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng kết quả đạt khá và giỏi; Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đạt kết quả tốt.

Qua Hội nghị, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; Bộ Quốc phòng có ý kiến với Chính phủ xem xét nâng mức khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, giúp người dân có thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; bố trí nguồn ngân sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, xây dựng công trình chống lấn chiếm đất quốc phòng.../.

Xem thêm