Triển khai công tác dân vận năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 29/12, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tới dự. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận với trọng tâm là triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể kịp thời; quan tâm thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân;

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Việc thực hiện quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo” đi vào nền nếp, các mô hình điển hình“Dân vận khéo” được chú trọng nhân rộng, có sức lan tỏa;

Công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; các phong trào, cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn. Ban dân vận các cấp làm tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận.

Bên cạnh đó công tác dân vận năm 2022 vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền đôi lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở một số thôn còn hạn chế; việc thăm nắm tình hình cơ sở có nơi chưa được thường xuyên, sâu sát; việc tổ chức triển khai một số phong trào thi đua, cuộc vận động nhất là ở một số cơ sở chưa rõ nét...

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao cơ quan dân vận cấp tỉnh, huyện trong tham mưu thực hiện công tác dân vận năm 2022. Đồng chí Triệu tài Vinh cũng gợi mở, định hướng một số nội dung trong công tác dân vận; bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh trong thực hiện công tác dân vận năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận, gắn với kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Cán bộ làm công tác dân vận tự đổi mới về lề lối, phong cách làm việc; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.../.

Xem thêm