Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 12/01, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 284 tổ chức đảng và 1.607 đảng viên. Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 08 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 04 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 225 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra tài chính cấp ủy, thu, chi ngân sách đối với 17 tổ chức và 01 cơ quan sử dụng ngân sách đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 178 tổ chức đảng. Đối với giám sát chuyên đề, cấp ủy giám sát 171 tổ chức đảng và 454 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 148 tổ chức đảng và 183 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 07 đảng viên. Cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 58 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 45 đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Huyện ủy Ba Bể thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Huyện ủy Ba Bể thảo luận tại Hội nghị.

UBKT Tỉnh ủy đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị: Ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục chủ động, quyết liệt trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 đúng với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh sát với thực tiễn của địa phương. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sát hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn diện, công khai dân chủ, thận trọng, chặt chẽ với quan điểm lấy phòng ngừa và xây là chính. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải thường xuyên tự nâng cao trình độ, kỹ năng, bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong từng cơ quan làm công tác kiểm tra, từng cán bộ kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, ngành Kiểm tra Đảng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023, để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030…

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (10/10/1948 - 10/10/2023)./.

Xem thêm