UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo điều chỉnh ngành, chuyên ngành tuyển dụng công chức

BBK -  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo điều chỉnh ngành, chuyên ngành tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 599/KH-UBND, cụ thể như sau:

Xem thêm