UBTVQH xem xét vị trí việc làm với 7 nhóm cán bộ, làm căn cứ xây dựng bảng lương

0:00 / 0:00
0:00
BBK- Sáng 1/4, UBTVQH khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và dự thảo nghị quyết về vị trí việc làm.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến trong 2 ngày, UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét đối với 2 nhóm vấn đề:

Nhóm vấn đề thứ nhất: UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét lần đầu. Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật.

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án luật sửa đổi: dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

UBTVQH khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật.

UBTVQH khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lần đầu tiên, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự án Luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng Nghị quyết 44 năm 2023, Hội nghị Trung ương Tám. Các dự án luật này đã trải qua quy trình xem xét thông qua tại 2 kỳ họp.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), theo Nghị quyết 41 năm 2023 của UBTVQH về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trường hợp dự án luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì UBTVQH xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Nhóm vấn đề thứ hai: UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ. Để tiến hành xây dựng các hệ thống thang bảng lương, việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng vị trí việc làm.

Theo phân công của Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, UBTVQH phải xem xét ban hành Nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng các thang bảng lương. Phạm vi áp dụng cho ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương, Cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH, VPQH, Viện Nghiên cứu lập pháp, TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Quá trình xây dựng vị trí việc làm đã được thực hiện khá lâu, đã cơ bản đủ điều kiện để UBTVQH xem xét. Từ nay tới thời điểm cải cách tiền lương không còn nhiều, chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thành, do đó đây là việc hết sức quan trọng.

"Sau phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, khả năng UBTVQH còn họp tiếp trong tháng 4 và tháng 5 để xem xét một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh các phiên họp thường kỳ để cho ý kiến vào các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Xem thêm