Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành cao với Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 08/01, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 11 để thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về thành lập đơn vị hành chính đô thị của 04 tỉnh: Bắc Kạn, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. 
Các thành viên Ủy ban Pháp luật biểu quyết tán thành Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng.

Các thành viên Ủy ban Pháp luật biểu quyết tán thành Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng.

Phiên họp do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và địa phương có đơn vị hành chính liên quan.

Theo Đề án, Chính phủ trình thành lập 05 thị trấn, 01 phường là: Thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thị trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk; thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc và phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và hồ sơ Đề án, các thành viên Ủy ban Pháp luật đã tập trung thảo luận và cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập 05 thị trấn, 01 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã của tỉnh Bắc Kạn, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và việc nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với việc thành lập thị trấn Vân Tùng, các thành viên Ủy ban Pháp luật đều tán thành sự cần thiết trên cơ sở giữ nguyên trạng xã Vân Tùng và được xác định là huyện lỵ của huyện Ngân Sơn, phù hợp với Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc rà soát, lập danh sách các huyện chưa có thị trấn huyện lỵ để có kế hoạch đầu tư phát triển đô thị giữ vai trò trung tâm về hành chính, kinh tế - xã hội của huyện. Xét về tiêu chuẩn, điều kiện, việc thành lập thị trấn Vân Tùng bảo đảm 4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC, đồng thời bảo đảm đủ 05 điều kiện quy định tại Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, đối chiếu với Đề án sắp xếp các ĐVHC giai đoạn 2023 - 2030 đã được Bộ Chính trị thông qua, có ý kiến cho rằng tại các huyện, thành phố có ĐVHC cấp xã được thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính lần này có một số ĐVHC cấp huyện, cấp xã có khả năng thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030. Do đó, đề nghị chính quyền địa phương các tỉnh có liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu xây dựng phương án, kế hoạch sắp xếp đối với các ĐVHC nêu trên đáp ứng các yêu cầu của Trung ương trong từng giai đoạn.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu đối với Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn để tiếp tục chỉ đạo địa phương thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý về việc thành lập thị trấn Vân Tùng.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý về việc thành lập thị trấn Vân Tùng.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, các thành viên Ủy ban Pháp luật đã biểu quyết việc thành lập các ĐVHC với kết quả tán thành cao.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khẳng định việc thành lập 04 thị trấn, 01 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã của các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và việc nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các xã dự kiến thành lập thị trấn và phường đều đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục lập các Đề án cơ bản đáp ứng đủ quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Riêng đối với việc thành lập thị trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở báo cáo giải trình, làm rõ của Chính phủ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Pháp luật sẽ có ý kiến cụ thể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

Ái Vân

Xem thêm