Xem xét nhân sự bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 13/11, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp, nghe các ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo chương trình hành động.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quán triệt một số nội dung cho các ứng viên.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quán triệt một số nội dung cho các ứng viên.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chủ trì.

02 ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

02 ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm 02 đồng chí gồm: Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Đồng Phúc Hình, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ứng viên Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Ứng viên Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Các ứng viên sẽ trình bày chương trình hành động, sau đó trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn đưa ra. Kết quả đánh giá của Hội đồng Tư vấn là một trong những cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm