ABIC chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Từ ngày 14 - 27/4, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) phối hợp cùng Agribank Chi nhánh huyện Chợ Đồn, Na Rì, Ba Bể chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho 03 khách hàng với số tiền trên 237 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 14/4/2023, ABIC phối hợp cùng Agribank Chi nhánh huyện Chợ Đồn chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng Hà Thanh Hòa với số tiền 103.449.315 đồng.

Chi trả quyền lợi cho ông Hà Thanh Hòa, huyện Chợ Đồn.

Chi trả quyền lợi cho ông Hà Thanh Hòa, huyện Chợ Đồn.

Ngày 18/4/2023, ABIC phối hợp cùng Agribank Chi nhánh huyện Na Rì chi trả quyền lợi cho khách hàng Trịnh Hoàng Vĩnh với số tiền 31.597.260 đồng.

Chi trả quyền lợi cho gia đình ông Trịnh Hoàng Vĩnh huyện Na Rì.

Chi trả quyền lợi cho gia đình ông Trịnh Hoàng Vĩnh huyện Na Rì.

Ngày 27/4/2023, ABIC phối hợp cùng Agribank Chi nhánh huyện Ba Bể chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng Triệu Kiềm Khuôn với số tiền 102.000.000 đồng.

Chi trả quyền lợi cho gia đình ông Triệu Kiềm Khuôn huyện Ba Bể.

Chi trả quyền lợi cho gia đình ông Triệu Kiềm Khuôn huyện Ba Bể.

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho người dân tham gia vay vốn tại Agribank với mức phí thấp và phù hợp với nhu cầu người dân nhằm giảm thiểu rủi ro đối với ngân hàng cũng như giảm gánh nặng tài chính khi khách hàng không may xảy ra rủi ro trong thời gian sớm nhất…/.

Xem thêm