ATK Chợ Đồn - địa chỉ đỏ du lịch Bắc Kạn

BBK - Nằm trong vùng căn cứ địa cách mạng, huyện Chợ Đồn hiện có 06 điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và 16 di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây đều là những nơi Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương làm việc trong kháng chiến chống Pháp.

Xem thêm