Ba Bể xuất hiện sâu bệnh hại cây ngô

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Được trồng từ trước Tết Nguyên đán, đến nay cây ngô vụ xuân của huyện Ba Bể đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, tại một số diện tích xuất hiện sâu bệnh gây hại.
Người dân chủ động thăm ruộng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại cây ngô. (Ảnh nhỏ: Một loại sâu đục thân hại cây ngô).

Người dân chủ động thăm ruộng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại cây ngô. (Ảnh nhỏ: Một loại sâu đục thân hại cây ngô).

Theo một số hộ dân thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo: Trên các cánh đồng trồng ngô của thôn, một số diện tích xuất hiện sâu cuốn lá, sâu đục thân gây hại. Hiện nay, người dân đang chủ động sử dụng thuốc trừ sâu để phun và áp dụng một số biện pháp khác nhằm bảo vệ cây ngô.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể, vụ xuân năm 2023, toàn huyện trồng 1.150ha ngô. Hiện một số địa phương như: Hà Hiệu, Thượng Giáo, Yến Dương xuất hiện sâu đục thân, tại một số diện tích có sâu cuốn lá với mật độ trung bình từ 5 - 10 con/m2, với mức độ thiệt hại thấp. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản gửi các xã, thị trấn vận động người dân thường xuyên thăm đồng, chủ động phòng trừ kịp thời; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo kỹ thuật “4 đúng”. Đồng thời phối hợp trao đổi thông tin về tình hình dịch hại với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp để đảm bảo việc cung ứng thuốc bảo vệ thực vật kịp thời, đúng chủng loại đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Xem thêm