Bắc Kạn nằm trong nhóm giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài đạt cao

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 28/6, Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023; đề ra các biện pháp tăng cường giải ngân những tháng cuối năm.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

6 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các địa phương rất thấp, mới chỉ đạt 6,32%. Trong đó, có 8/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15% và có đến 16/50 địa phương chưa thực hiện giải ngân.

Một số nguyên nhân được chỉ ra, đó là những dự án chưa có khối lượng hoàn thành thường do điều chỉnh chủ trương đầu tư; dự án chậm nhận được ý kiến của nhà tài trợ; hồ sơ xin ý kiến chưa đầy đủ và do cách thức tổ chức triển khai...

Đại diện nhóm các địa phương có quy mô vốn giải ngân lớn, các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao và nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp đã có nhiều trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Là một trong những tỉnh được biểu dương nằm trong nhóm giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài đạt cao của cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên phát biểu tại hội nghị: Tổng kế hoạch vốn đến năm 2023 tỉnh Bắc Kạn được giao là 264.842 triệu đồng, trong đó vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương là 205.942 triệu đồng, vốn ODA vay lại là 58.900 triệu đồng. Tính đến ngày 27/6/2023, Bắc Kạn đã giải ngân khoản vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương đạt 39,6%, vốn ODA vay đạt 25,1%.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị Bộ Tài chính cùng các cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các thủ tục tiến hành rút vốn nước ngoài để thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; xem xét bổ sung nguồn vốn ODA cấp phát cho tỉnh Bắc Kạn là 84.060 triệu đồng để tỉnh đủ cơ sở giao chi tiết số vốn ODA vay lại nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hoàn thành đảm bảo thời hạn theo kế hoạch.

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính Trương Hùng Long đề nghị các địa phương, cụ thể là Ban Quản lý dự án phối hợp triển khai các biện pháp để giải quyết; rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án; thực hiện cắt giảm, chuyển vốn được giao đối với những dự án không khả thi, đồng thời bám sát từng dự án để chỉ đạo các nhà thầu thực hiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2023 theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương làm việc với nhà tài trợ, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị để nhanh chóng đề xuất và đưa ra các biện pháp tháo gỡ kịp thời./.

Xem thêm