Bắc Kạn sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị rất quan trọng, bởi có hiểu, có thấm nhuần và đồng thuận thì chủ trương của Đảng, Nhà nước mới phát huy được hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.
Cán bộ, đảng viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội học trực tuyến tại đơn vị về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Cán bộ, đảng viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội học trực tuyến tại đơn vị về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Sáng 28/3, hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung để dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức trực tuyến. Các đại biểu nghiêm túc lắng nghe và ghi chép; bộ phận văn phòng đã thống kê cụ thể danh sách cán bộ có mặt, vắng mặt để tới đây triển khai quán triệt bổ sung, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Đồng Phúc Hình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy CCQ tỉnh, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập theo chuyên đề của năm 2023.

Điểm cầu phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Điểm cầu phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Tại Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) trong sáng 28/3, các đảng viên, cán bộ tập trung lắng nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương truyền đạt và làm rõ những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại huyện Chợ Đồn có 22 điểm cầu, gồm 01 điểm cầu huyện và 19 điểm cầu xã, 02 điểm cầu cơ quan với hơn 2.000 đại biểu tham dự. Còn huyện Chợ Mới có 01 điểm cầu huyện, 14 điểm cầu xã, 5 điểm cầu cơ quan, đơn vị với hơn 2.000 đại biểu tham dự. Thành phố Bắc Kạn có 10 điểm cầu với 570 đại biểu dự…

Điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

Điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

Theo thống kê nhanh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, toàn tỉnh đã có 10 điểm cầu cấp huyện, 185 điểm cầu cấp xã, các cơ quan, đơn vị thu hút hơn 10.800 cán bộ, đảng viên tham dự.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022. Sau hơn 5 năm triển khai, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới. Cơ bản các hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Trung ương đến xã, từ tỉnh đến xã. Đội ngũ báo cáo viên đã truyền đạt nhanh, chính xác nhất những vấn đề quan trọng, cấp bách tới đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức từ đó giúp các nghị quyết, chỉ thị được thấm nhuần, sớm đi vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII vừa ban hành Kết luận số 206-KL/TU ngày 03/02/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong đó đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu trên toàn tỉnh tham gia Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức sáng 28/3:

Xem thêm