Bắc Kạn tăng 11 bậc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng nay (27/4), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Việt Nam năm 2021. Theo báo cáo này, tỉnh Bắc Kạn tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 48/63 tỉnh,  thành phố và đạt 62,26 điểm.

100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử.
100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử.

Tin vui này là minh chứng thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh.

Với sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở, điểm số PCI của tỉnh đã liên tục tăng qua các năm, trong đó một số chỉ số thành phần được cải thiện tích cực như: Chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 5,13 điểm (2017) lên 7,83 điểm (2021); chi phí thời gian từ 4,83 (2017) lên 7,61 (2021); chi phí không chính thức tăng từ 4,28 điểm (2017) lên 7,14 điểm (2021); chỉ số tính năng động tăng từ 4,15 điểm (2017) lên 6,94 điểm (2021); chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng từ 6,06 điểm (2017) lên 7,17 điểm (2021)... Số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức, tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu giảm.

Để đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử.

Trong năm 2021, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và ngày càng hấp dẫn, có sức hút đối với các nhà đầu tư. Đã có nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, quy hoạch, lập dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 1.113 tỷ đồng; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 07 dự án. Các chỉ số khác như: Nộp thuế và bảo hiểm xã hội; cấp phép xây dựng; tiếp cận tín dụng; tiếp cận điện năng; chất lượng quản lý hành chính đất đai; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cũng đều được duy trì thực hiện và không ngừng nâng cao...

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân đang có các hoạt động đầu tư, kinh doanh địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về thành lập Tổ công tác giải quyết tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Mặt khác, thực hiện tư vấn, hướng dẫn về pháp luật trong từng lĩnh vực; xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn...

Tỉnh thường xuyên nắm bắt tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách.
Tỉnh thường xuyên nắm bắt tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đây là khung định hướng các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết số 02/NQ-CP 2022 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh những thông tin thiết thực, kịp thời chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các huyện, thành phố và sở, ban, ngành thuộc tỉnh, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số PCI Bắc Kạn, trong năm 2021 Sở đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 293/KH-UBND ngày 27/5/2021 về khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để gia nhập thị trường, đăng ký đầu tư, khảo sát, tìm kiếm địa điểm để triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Bắc Kạn đề ra mục tiêu đến năm 2025, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn trung bình mỗi năm tăng ít nhất 1 bậc, phấn đấu cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần đạt trên 67 điểm (có trọng số), cụ thể:

- Nhóm chỉ số có trọng số 5%:

+ Chỉ số gia nhập thị trường đạt từ 8,1 điểm trở lên.

+ Chỉ số tiếp cận đất đai đạt từ 6,5 điểm trở lên.

+ Chỉ số chi phí thời gian đạt từ 6,5 điểm trở lên.

+ Chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt từ 6,7 điểm trở lên.

+ Chỉ số tính năng động đạt từ 6,8 điểm trở lên.

+ Chỉ số thiết chế pháp lý đạt từ 7,8 điểm trở lên.

- Chỉ số có trọng số 10%:

+ Chỉ số chi phí không chính thức đạt từ 6,4 điểm trở lên.

- Nhóm chỉ số có trọng số 20%:

+ Chỉ số tính minh bạch đạt từ 7,2 điểm trở lên.

+ Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt từ 6,2 điểm trở lên.

+ Chỉ số đào tạo lao động đạt từ 6,9 điểm trở lên.

Thời gian tới, để tiếp tục cải thiện thứ hạng PCI trên bảng xếp hạng quốc gia, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2022; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết; đề xuất, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.../.

Quý Đôn

Xem thêm