Bắc Kạn tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao. Ngành Thuế tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2023 theo kế hoạch.
Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới.

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2023 được HĐND tỉnh giao trên 955 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa là 930 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu là 25 tỷ đồng), ngành Thuế xây dựng kế hoạch đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện thu tối thiểu đối với từng lĩnh vực, khoản thu như: Thu từ sản xuất kinh doanh 380,5 tỷ đồng; các khoản thu từ đất 250,4 tỷ đồng; các khoản thu khác còn lại khoảng 299,1 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 25 tỷ đồng.

Lộ trình thực hiện cụ thể, trong quý I sẽ thực hiện thu đạt trên 25% dự toán cả năm (đạt từ 240 tỷ đồng trở lên). Quý II thu 237 tỷ đồng, lũy kế đến hết Quý II đảm bảo đạt 50% dự toán cả năm (lũy kế đạt 477 tỷ đồng). Quý III thu 239 tỷ đồng, lũy kế đến hết quý III đảm bảo đạt trên 75% dự toán cả năm; lũy kế đạt 716 tỷ đồng trở lên. Quý IV tập trung chỉ đạo thu hoàn thành dự toán cả năm đạt trên 930 tỷ đồng, khẩn trương hoàn thành dự toán đối với khoản thu tiền sử dụng đất, bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước, chậm nhất trong tháng 11/2023.

Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn cho biết: Cục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thực hiện thu đó là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác thu và chống thất thu NSNN, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố xác định và đề nghị phân bổ số thuế về ngân sách tỉnh của các doanh nghiệp ngoại tỉnh có phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt các giải pháp bù hụt thu, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đánh giá cụ thể, dự báo chính xác từng nguồn thu, sắc thuế, địa bàn, xác định nguồn để bù đắp khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, UBND các huyện, thành phố chủ động đánh giá khả năng hụt thu ngân sách trên địa bàn, xây dựng nhiều phương án bù đắp hụt thu như: Thu từ đất, phí, lệ phí, thu khác ngân sách, thu phí bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách; chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế quản lý, chống thất thu thuế trong hoạt động khoáng sản; tăng cường các biện pháp quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ…

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, hoàn thành đạt và vượt dự toán từng khoản thu, sắc thuế được giao, thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chủ trì triển khai đầy đủ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đối với từng khoản thu, lĩnh vực thu đảm bảo tiến độ thu đúng dự kiến, kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các giải pháp tổng thể, giải pháp chi tiết đối với từng địa bàn, khoản thu theo nội dung kế hoạch và các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách trên địa bàn đạt hiệu quả cao, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán thu được giao trong năm 2023…/.

Xem thêm