Bạch Thông đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, huyện Bạch Thông đã thực hiện thắng lợi nhiều mục đề ra.

Năm 2021, tổng sản lượng của huyện Bạch thông là 21.273 tấn, đạt 100,58% kế hoạch.
Năm 2021, tổng sản lượng lương thực của huyện Bạch thông là 21.273 tấn, đạt 100,58% kế hoạch.

Để hiện thực các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ngay từ đầu năm 2021, huyện Bạch Thông đã xác định thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Đồng thời, nhất quán quan điểm vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Theo đó, huyện luôn theo dõi sát sao, dự báo và đánh giá nguy cơ dịch bệnh để chuẩn bị nguồn lực, phương án, kịch bản, biện pháp ứng phó. Chỉ đạo các lực lượng tuyến đầu chống dịch như: Y tế, Quân đội, Công an và các xã, thị trấn chủ động phối hợp trong phòng, chống dịch. Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp nêu trên đã góp phần giữ hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Huyện thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất; bảo đảm cân đối các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho Nhân dân trong tình huống có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành nghề phù hợp; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm OCOP có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng nhu cầu thị trường...

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu trên, huyện Bạch Thông có 26/26 chỉ tiêu cơ bản ở các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt cả năm đạt trên 4.000ha, tổng sản lượng 21.273 tấn, đạt 100,58% kế hoạch. Trong đó lúa xuân hơn 1.208ha, năng suất đạt 60,75 tạ/ha, sản lượng 7.339 tấn; lúa mùa 1.741ha, năng suất đạt 50,3 tạ/ha, sản lượng 8.758 tấn; cây ngô thực hiện được 1.101ha, đạt 100,1% kế hoạch. Tổng diện tích cây ăn quả của huyện là 2.066ha, diện tích cho thu hoạch 1.480ha, tổng sản lượng đạt 15.743 tấn, về năng suất, sản tượng cơ bản đều đạt chỉ tiêu giao. Trồng rừng được 416ha, đạt 104,2% chỉ tiêu tỉnh giao; độ che phủ rừng đạt hơn 79%. Điểm nhấn trong sản xuất nông nghiệp của Bạch Thông là những thành công thu được từ một số cây trồng mới đưa vào vụ đông năm 2021 tại các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình như: Cải Nhật, củ cải khổng lồ, cây củ kiệu. Năm qua, Bạch Thông có thêm 15 sản phẩm OCOP cấp huyện và 10 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Hoạt động sản xuất công nghiệp khởi sắc cuối năm giúp Bạch Thông thu ngân sách vượt kế hoạch được giao.
Hoạt động sản xuất công nghiệp khởi sắc dịp cuối năm giúp Bạch Thông thu ngân sách vượt kế hoạch được giao.

Đồng chí Lý Văn Quyến- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới cho biết: "Tính đến cuối tháng 7/2021, huyện Bạch Thông mới thu ngân sách được khoảng 7 tỉ đồng, đạt 47% kế hoạch tỉnh giao. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao (14,8 tỷ đồng), chúng tôi đã rà soát lại tất cả khoản thu phí, lệ phí, thuế trên địa bàn để có kế hoạch thu một cách triệt để. Đồng thời đưa ra những biện pháp xử lý kiên quyết nhằm truy thu nợ đọng thuế. Chi cục đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt những biện pháp nghiệp vụ. Với những nỗ lực nêu trên, kết thúc năm 2021, ngành Thuế huyện đã thu được hơn 16 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch tỉnh giao. Ngay từ thời điểm này, ngành cũng đang đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ chỉ tiêu của năm 2022".

Năm qua, huyện Bạch Thông có xã Quân Hà về đích trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 04 xã, trong đó xã Quang Thuận đạt xã nông thôn mới nâng cao. Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện cũng đạt hơn 90% kế hoạch, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các lĩnh vực khác cũng đạt kết quả đáng ghi nhận...

Đồng chí Đinh Quang Hưng- Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông nhấn mạnh: "Năm 2021 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông đã đoàn kết, vượt khó hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đây cũng là tiền đề, tạo động lực để huyện bước sang năm mới với khí thế mới. Tuy nhiên, theo dự báo năm 2022 khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, vì vậy ngay từ những tháng đầu năm, huyện sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cho từng lĩnh vực, từng ngành, trọng tâm là phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng sản xuất nông - lâm nghiệp, thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội ..."./.

X.N

Xem thêm