Bạch Thông: Phấn đấu trồng 1.800ha cây lương thực vụ xuân

Vụ xuân năm 2021, huyện Bạch Thông có kế hoạch thực hiện 1.800ha cây lương thực, trong đó gieo cấy 1.200ha lúa và 600ha ngô. Đến nay huyện đã có phương án chỉ đạo các xã, thị trấn làm đất, nạo vét kênh mương nhằm phấn đấu cấy hết diện tích đề ra.

Vụ xuân năm 2021, huyện Bạch Thông có kế hoạch thực hiện 1.800ha cây lương thực, trong đó gieo cấy 1.200ha lúa và 600ha ngô. Đến nay huyện đã có phương án chỉ đạo các xã, thị trấn làm đất, nạo vét kênh mương nhằm phấn đấu cấy hết diện tích đề ra.

Ngay trước Tết, nông dân xã Đôn Phong đã tranh thủ làm đất vụ xuân
Trước Tết Nguyên đán, nông dân xã Đôn Phong tranh thủ làm đất vụ xuân.


Đến hết tháng 01/2021, toàn huyện cày ải được khoảng 500ha, đạt hơn 50% kế hoạch, hiện bà con đang điều tiết nước vào ruộng để chuẩn bị gieo cấy bảo đảm thời vụ. Đối với cây lúa, gieo mạ trong tiết lập xuân, phấn đấu cấy tập trung từ tháng 2, kết thúc cấy trước tháng 3/2021. Cây ngô trồng trên đất ruộng, soi bãi thời vụ trồng xong trong tháng 3, đất đồi kết thúc vào tháng 4/2021.

Vụ xuân năm nay, huyện có kế hoạch thực hiện 70ha sản xuất giống lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 30 ha, tiếp tục duy trì 247ha diện tích đã chuyển đổi từ năm 2018 - 2020./.

Thu Trang

Xem thêm