Phát triển đảng viên ở Na Rì:

Bài 2: Đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Cùng với việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới đảm bảo về chất lượng và số lượng thì công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định được Đảng bộ huyện Na Rì thực hiện nghiêm túc.

Để xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tại Na Rì đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ huyện đã thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đối với 36 đảng viên.

Đồng chí Nông Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Lương Thượng cho biết: Qua rà soát với tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch và chặt chẽ, năm 2022 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã báo cáo và đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét khai trừ Đảng 01 đảng viên. Cùng với công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, từ đó nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Nà Lẹng, thị trấn Yến Lạc (Na Rì).

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Nà Lẹng, thị trấn Yến Lạc (Na Rì).

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong Nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Như trường hợp của ông N.Q.H ở Chi bộ Pò Rì, xã Cư Lễ đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí, Chi bộ Pò Rì đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa chữa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên. Hay trường hợp của ông T.X.T ở Nà Giàng, xã Dương Sơn đã hết thời gian đảng viên dự bị, chi bộ nhắc nhở, động viên lập hồ sơ để công nhận đảng viên chính thức nhưng không thực hiện, không tham gia sinh hoạt chi bộ, do đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Chi bộ thôn Nà Lẹng, thị trấn Yến Lạc (Na Rì) cho biết: "Từ tháng 4/2019 đến nay chi bộ chưa kết nạp được đảng viên nào. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã hoàn thiện 01 hồ sơ để kết nạp và đang có 02 quần chúng đã được học lớp cảm tình Đảng. Mặc dù công tác phát triển đảng gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế chi bộ chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng mà luôn xác định rõ: Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thật sự ưu tú, được rèn luyện và nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng và đặc biệt là có động cơ vào Đảng đúng đắn".

Theo đồng chí Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi", “tự sửa”.

Thực hiện việc kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./. (Hết)

Xem thêm