Báo Bắc Kạn đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tối 22/10, Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi Nguyễn Xuân Thắng; cùng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và một số đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu dự Lễ Trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba.
Các đại biểu dự Lễ Trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba.

Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ nhất, lần thứ hai trong các năm 2021, 2022; đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giành được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các cấp, các cơ quan, địa phương và các tác giả trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thưng trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng kỷ lục tới 301.365 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với Cuộc thi năm 2022 và chất lượng các tác phẩm đoạt giải được nâng lên rõ rệt.

Điểm đáng chú ý, các tác phẩm dự thi được mở rộng thể loại bài Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử), loại hình Báo (báo in và báo điện tử) và bổ sung loại hình Phát thanh, Truyền hình, Video clip, càng cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của Cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương- Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu.

Từ thực tế Cuộc thi, có thể thấy nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ Đảng, chế độ và Nhân dân; bảo vệ cái đúng, tiến bộ; phê phán cái sai, tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào một số nội dung. Trước hết, cần tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Cùng với đó, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...

Tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận lần thứ tư năm 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài...

Thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024.

Ban tổ chức đã chấm 2 vòng sơ khảo và chung khảo để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất, tập thể đạt kết quả tốt nhất để trao giải. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao Giải Tập thể có thành tích xuất sắc cho 15 đơn vị. Tuyên dương và trao 10 giải A; 20 giải B; 32 giải C; 60 giải khuyến khích; 20 giải triển vọng, 4 giải cho người nhỏ tuổi và lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi.

Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Khuyến khích.

Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Khuyến khích.

Tham dự Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, tỉnh Bắc Kạn có 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích là tác phẩm "Vạch trần âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá cách mạng" của tác giả Hà Hồng Hạnh và cộng tác viên Phú Thọ, đơn vị Báo Bắc Kạn./.

Nhà báo Hà Hồng Hạnh, Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn Báo Bắc Kạn đạt giải Khuyến khích của cuộc thi.

Nhà báo Hà Hồng Hạnh, Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn Báo Bắc Kạn đạt giải Khuyến khích của cuộc thi.

Xem thêm