Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc:

Bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa làm động lực phát triển kinh tế - xã hội

BBK - Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), Báo Bắc Kạn điện tử có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm