Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 14/02, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác phối hợp, tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương được nâng lên. Công tác xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ và tiềm lực quân sự, an ninh ở các cấp bảo đảm vững chắc. Công tác đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ được quan tâm; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tỉnh Bắc Kạn đã xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Tại Hội nghị, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư dự án cho các xã CT229 và vùng ATK; sớm triển khai xây dựng đường Chợ Mới - Bắc Kạn và cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; phê duyệt sân bay Quân Bình...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn của tỉnh, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại; gợi ý định hướng các giải pháp tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới như: Đề nghị tỉnh Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thế trận lòng dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng quốc phòng - an ninh; tiếp tục giữ vững vai trò của văn hóa; tăng cường công tác an ninh đối ngoại…

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, sẽ tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; hứa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác an ninh - quốc phòng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh… xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, vững chắc. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với an ninh - quốc phòng trong từng dự án, kế hoạch, chính sách của từng địa phương. Tập trung xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Quân đội, Công an và các lực lượng khác theo đúng quy định…

Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Xem thêm