Bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong 05 ngày từ 17-21/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi diễn biến, tài nguyên rừng.

Lớp tập huấn gồm 35 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng thuộc các Phòng, Đội, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Nội dung tập huấn ứng dụng hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (FRMS Desktop); ứng dụng di động đo đếm và báo cáo biến động rừng (FRMS mobile); ứng dụng Web phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (FRMS Web). Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho công chức, viên chức các Phòng, Đội, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm ứng dụng hiệu quả các phần mềm có liên quan để cập nhật diễn biến rừng, tham mưu cho cấp thẩm quyền công bố hiện trạng rừng đảm bảo theo đúng quy định./.

Chi cục Kiểm lâm

Xem thêm