Cán đích nhiều chỉ tiêu về giao thông, vận tải

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Năm 2022, công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ được ngành Giao thông vận tải (GTVT) Bắc Kạn quan tâm đẩy mạnh; hệ thống giao thông trong tỉnh luôn đảm bảo thông thoáng, an toàn, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đi lại của Nhân dân…
Năm 2022, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được ngành Giao thông duy trì thực hiện trên 14 tuyến đường tỉnh.

Năm 2022, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được ngành Giao thông duy trì thực hiện trên 14 tuyến đường tỉnh.

Bám sát những mục tiêu trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, ngành GTVT đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng các chỉ tiêu, kế hoạch giao.

Cụ thể, thực hiện công tác thu ngân sách từ đầu năm đến nay được 2,774/2,210 tỷ đồng, đạt 125%; công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được chỉ đạo thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì hệ thống đường bộ, đáp ứng mục tiêu, an toàn kỹ thuật, đường thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Trong năm đã thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 29 công trình; trình phê duyệt phương án kỹ thuật xây dựng 29 công trình; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 101 gói thầu…; hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương hoàn thành tiêu chí số 2 về Giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thực hiện trên 14 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 477,4km, kinh phí thực hiện của năm 2022 là 16,76 tỷ đồng. Đối với đường thủy nội địa, ngành đã hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023. Các tuyến Quốc lộ ủy thác gồm 03 tuyến là QL.279; QL.3B; QL.3C nhà thầu đang thực hiện theo hợp đồng đã ký, đã nghiệm thu khối lượng quý IV/2022 cho đơn vị thực hiện.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, ngành GTVT thực hiện đầy đủ và kịp thời công tác báo cáo định kỳ về quản lý chất lượng, công tác đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra các công trình giao thông trong quá trình thi công theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt chức năng chủ đầu tư và nhiệm vụ do UBND tỉnh ủy quyền quản lý đối với hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.

Trong năm 2022, ngành được giao làm chủ đầu tư 02 dự án, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc điều chuyển chủ đầu tư một số dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ngành đã ủy thác QLDA cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, gồm Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP): Tuyến đường ĐT 254-Lũng Noong hiện đã triển khai thi công từ ngày 20/10/2022, khối lượng dự kiến đạt trên 75% giá trị hợp đồng và Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã, đoạn tuyến Km58+760 – Km66+600 đang thực hiện triển khai thi công khối lượng hiện tại ước đạt trên 71% giá trị hợp đồng (dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 6/2023)...

Về công tác Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cơ sở đào tạo lái xe thực hiện tốt các quy định của Bộ GTVT. Vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách tham quan du lịch. Công tác thanh tra, kiểm tra được lực lượng Thanh tra Sở chú trọng đẩy mạnh thực hiện ngay từ đầu năm, theo đó đã phát hiện 226 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 119 trường hợp; ban hành 118 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu nộp phạt hơn 305 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.../.

Xem thêm