Cần sớm xóa thôn "trắng" điện lưới quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu đến năm 2025, 98,5% tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, để thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội thì việc triển khai thực hiện dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn là hết sức cần thiết.

Tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 6/2023, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn với mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các thôn, bản, nhóm hộ chưa có điện, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội với tổng kinh phí 20 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến nay dự án mới ở những bước ban đầu trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Ngành Điện kéo điện lưới về các thôn, bản vùng cao xã Bằng Thành (Pác Nặm).

Ngành Điện kéo điện lưới về các thôn, bản vùng cao xã Bằng Thành (Pác Nặm).

Hiện nay hệ thống điện lưới quốc gia tỉnh Bắc Kạn đã được đầu tư xây dựng đến 100% số xã, phường, thị trấn, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 98%. Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh còn khoảng 3.211 hộ thuộc 117 thôn, bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Thực tế hiện nay ở một số thôn, bản khó khăn vùng sâu, vùng xa chưa được sử dụng điện lưới nên nhiều hộ dân phải dùng đèn pin thắp sáng vào ban đêm, cuộc sống của các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn, nghề nghiệp chính của các hộ chủ yếu đây là trồng rừng, làm ruộng, nương và trồng rau nên thu nhập đầu người rất thấp; không có điện, việc truyền tải thông tin đến cho người dân cũng gặp nhiều khó khăn, người dân khó khăn trong việc tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vì vậy, Dự án Cấp điện nông thôn triển khai sẽ góp phần cải thiện tốt hơn cuộc sống sinh hoạt của người dân, tạo động lực cho các thôn, bản vùng sâu, vùng phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Dự án đầu tư xây dựng mới khoảng 2,4km đường dây trung thế 35kV; 03 trạm biến áp công suất một trạm 50kVA 35/0,4kV và khoảng 18,9km đường dây hạ thế 0,4kV; cấp điện cho khoảng 311 hộ dân thuộc 12 thôn, bản, nhóm hộ trên địa bàn thị trấn Nà Phặc, các xã Cốc Đán, Thượng Ân, Hiệp Lực (Ngân Sơn); xã Bộc Bố, xã Cổ Linh, xã Xuân La (Pác Nặm); xã Phúc Lộc, Hà Hiệu, Đồng Phúc (Ba Bể).

Hiện nay chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Theo kế hoạch, năm 2023 dự án phải hoàn thành công tác lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị đầu tư dự án, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng các hạng mục công trình. Năm 2024, sẽ tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; kết thúc dự án; thanh quyết toán dự án theo quy định. Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng thì do nhiều thủ tục trình tự nên hiện nay dự án mới ở bước trình Sở Công thương thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến quý II/2024 mới tiến hành khởi công được. Quyết tâm xong toàn bộ trong năm nay.

Hơn 300 hộ dân ở các thôn bản vùng cao hiện chưa có điện hiện rất mong chờ sớm được sử dụng nguồn lưới điện quốc gia. Việc dự án hoàn thành là niềm mong đợi từng ngày của người dân ở những nơi này./.

Xem thêm