Chợ Đồn: Tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi tiêm vắc xin Covid-19

Theo thống kê từ Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn đến nay toàn huyện đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 đạt 97,6%; mũi 2 đạt 95,5%; mũi 3 đạt 92% cho công dân từ 18 tuổi trở lên, hiện đang triển khai tiêm mũi 4.

Một điểm tiêm tại thị trấn Bằng Lũng
Một điểm tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thị trấn Bằng Lũng.

Đối với trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,3%; mũi 2 đạt 93%; mũi 3 đạt 23%. Đối với trẻ  từ 5-11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 49,8%; mũi 2 là 41%. Trung tâm luôn chủ động nguồn vắc xin, hiện tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các trường hợp trong độ tuổi tham gia tiêm phòng theo thứ tự để tiếp cận vắc xin một cách sớm nhất./.

Thu Trang

Xem thêm