Trong tuần, toàn tỉnh ghi nhận 113 ca F0

Xem thêm