Chợ Mới cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. 
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 29/3/2019 của Huyện ủy Chợ Mới về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 16.

Các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 16.

Các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị những nội dung như: Cần quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho Trường THCS thị trấn Đồng Tâm và Trường Tiểu học Bán trú Yên Cư để đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Quan tâm đầu tư phát triển các lễ hội tại địa phương nhằm kích cầu du lịch phát triển. Việc giải quyết gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch của người dân, vì vậy đề nghị nên đưa về cho các cụm xã thực hiện để bảo đảm tiến độ. Năng lực của một số cán bộ chuyên môn cấp xã còn hạn chế nên tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận của các đại biểu. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới cần bám sát ý kiến thảo luận để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền và các ngành cần vào cuộc quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm và tìm ra hướng tốt nhất cho mục tiêu phát triển chung của huyện…/.

Xem thêm