Chợ Mới chủ động phòng, chống hạn vụ xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Chợ Mới dự kiến có khoảng 300ha diện tích đất cấy lúa thiếu nước sản xuất. Trong đó, diện tích hạn có thể khắc phục bằng máy bơm là 246ha, diện tích hạn không có nguồn nước bơm dự kiến chuyển đổi cây trồng khác là 53ha.

Vụ xuân năm nay, huyện Chợ Mới dự kiến có khoảng 300ha diện tích đất cấy lúa thiếu nước sản xuất. Trong đó, diện tích hạn có thể khắc phục bằng máy bơm là 246ha, diện tích hạn không có nguồn nước bơm dự kiến chuyển đổi cây trồng khác là 53ha.

Chợ Mới chủ động phòng, chống hạn vụ xuân ảnh 1

Nhiều diện tích ruộng tại xã Thanh Mai chưa có nước sản xuất.

Tại xã Thanh Vận, theo báo cáo của chính quyền địa phương, vụ xuân năm nay xã có kế hoạch gieo cấy 113ha lúa, khoảng 43ha ngô và một số cây màu khác. Đến nay, xã đã cơ bản gieo mạ xong, nông dân đang khẩn trương làm đất, trồng cây màu. Tuy nhiên, theo dự tính của xã, vụ xuân năm nay có khoảng 15ha diện tích gieo cấy lúa trên địa bàn bị hạn hán. Nguyên nhân do tuyến kênh mương ở thôn Quan Làng có đoạn bị gẫy khoảng 30m, một số đoạn bị rò rỉ, vùi lấp chưa khắc phục được.

Còn tại xã Thanh Mai, nhiều cánh đồng hiện nay chưa có nước để sản xuất, chính quyền địa phương đang tích cực vận động bà con vừa làm đất, vừa tu sửa, nạo vét kênh mương, khắc phục bằng mọi cách để đưa nước vào đồng sản xuất.

Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân, huyện Chợ Mới đang tích cực chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp chống hạn. Theo đó, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn ngay từ đầu vụ chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung làm đất, có ý thức tiết kiệm nước, bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn, bảo vệ các công trình thủy lợi, sử dụng máy bơm công suất nhỏ hiện có hoặc tự mua thêm để bơm nước chống hạn. Các đơn vị, tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước của các công trình thủy lợi, chủ động phương án tích trữ, điều tiết nước hợp lý trước khi hạn xảy ra. Quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới, đặc biệt là các cống tưới gần đầu mối, không để rò rỉ, lãng phí nước, đảm bảo đủ nước tới cuối khu tưới. Tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng. Trường hợp những diện tích không thể khắc phục được nước để cấy lúa sẽ chuyển sang trồng cây màu phù hợp với từng địa phương.

Cùng với chỉ đạo phòng, chống hạn, huyện Chợ Mới tập trung chỉ đạo Nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ đông và khẩn trương sản xuất vụ xuân. Đến nay, cây ngô vụ đông đã thu hoạch đạt trên 83% diện tích; các loại cây như khoai lang, rau, khoai tây... cơ bản thu hoạch xong. Đối với cây trồng vụ xuân, người dân trên địa bàn thực hiện cày ải, làm đất cấy lúa được khoảng 570/1.000ha, đạt 57% kế hoạch và cơ bản gieo mạ xong. Cây ngô đã trồng khoảng 399/1.120ha, đạt trên 36% kế hoạch. Cây rau đã trồng được 90/186,5ha, đạt 48% kế hoạch. Cây thuốc lá trồng 19/20ha, đạt 95% kế hoạch. Cây gừng trồng khoảng 24/60ha, đạt 40% kế hoạch. Cây ớt trồng được khoảng 6,6ha... Hiện nay, trên diện tích ngô xuân, thuốc lá, ớt, hồi đang xuất hiện sâu bệnh gây hại. Cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng./.
 

Lý Dũng

Xem thêm