Chủ động các phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thường xuyên được tăng cường, dần đi vào nền nếp, đạt những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, sinh thái của tỉnh.

Hoạt động chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn tại xã Ngọc Phái (Chợ Đồn).
Hoạt động chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn tại xã Ngọc Phái (Chợ Đồn).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 51 giấy phép khai thác khoáng sản được cấp phép còn hiệu lực, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cấp 10 giấy phép khai thác, UBND tỉnh cấp 41 giấy phép khai thác chủ yếu là vật liệu xây dựng thông thường. Qua công tác kiểm tra, giám sát của ngành chức năng thì chỉ có một số mỏ khai thác quặng chì kẽm, quặng sắt hoạt động ổn định như: Chì kẽm Chợ Điền, mỏ Nà Bốp - Pù Sáp, mỏ sắt Bản Quân; một số mỏ tạm dừng hoạt động như mỏ chì kẽm Nà Tùm, mỏ chì kẽm Nà Lẹng - Nà Cà, mỏ đá vôi trắng Nà Hai do điều kiện địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn, công tác vận chuyển khoáng sản không thuận lợi, chi phí sản xuất cao…

Hầu hết các đơn vị khai thác đều chấp hành tốt các quy định của Luật Khoáng sản; nghĩa vụ tài chính; các quy định về thiết kế khai thác, giám đốc điều hành mỏ, công tác bảo vệ môi trường, sử dụng đất trong khai thác khoáng sản... Bên cạnh đó, có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện việc duy tu sửa chữa công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội nơi khai thác khoáng sản. Đồng thời, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Sở TNMT chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong đó, rà soát, đánh giá các khu vực có tiềm năng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đưa vào phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Thanh Oai cho biết: Trong thời gian tới, để khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh hiệu quả, bền vững, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản; phối hợp hoàn thiện phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác cấp phép tuân thủ đúng quy định pháp luật; các đơn vị được cấp phép khai thác sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến, thu hồi tối đa khoáng sản có ích, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thực hiện tốt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, tránh thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 19/7/2021, trong đó tập trung các nội dung như, thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, cấp phép theo hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện đầy đủ lắp trạm cân, camera theo dõi sản lượng khai thác theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; chế biến sâu khoáng sản nhằm gia tăng giá trị khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; chú trọng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, cơ sở quản lý tốt hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.../.

Q.Đ

Xem thêm