Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Sáng 23/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đi kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũ.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũ.

Các địa điểm kiểm tra gồm: Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cũ); Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ); Trường Trung cấp Y tế (cũ); Cơ sở nhà, đất Công ty TNHH Lâm nghiệp Bắc Kạn (tại phường Huyền Tụng); Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2); Trường THPT Bắc Kạn và Khu tập thể Tổng Tò.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý tài sản cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng tài sản công (cơ sở nhà, đất) an toàn, hiệu quả; giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tài sản khu vực Bệnh viện đa khoa cũ…

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác UBND tỉnh:

Kiểm tra tại trụ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ. Kiểm tra tại Trường cao đẳng cộng đồng. Kiểm tra tại Trường THPT Bắc Kạn.

Kiểm tra tại trụ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ.

Kiểm tra tại Trường cao đẳng cộng đồng.
Kiểm tra tại Trường cao đẳng cộng đồng.
 

Kiểm tra tại Trường THPT Bắc Kạn.

P - Q

Xem thêm