Chuyển biến trong công tác chuyển đổi số ở ngành nông nghiệp

Ngành Nông nghiệp Bắc Kạn đang hành động cụ thể về chuyển đổi số, tập trung vào kinh tế số nông nghiệp nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Tháng 7/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch về chuyển đổi số và đề ra nhiều mục tiêu. Cụ thể như: 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng; 100% tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi, lĩnh vực của ngành đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng phần mềm nội bộ tích hợp chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn; ưu tiên lựa chọn 02 lĩnh vực thuộc chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi để thực hiện…

Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên xây dựng “Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp”. Mới đây, Sở đã tiến hành Hội thảo đánh giá Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp để đưa vào sử dụng thử nghiệm.

Trên cơ sở dữ liệu về thổ nhưỡng, khí hậu người dân sẽ quyết định trồng loài cây nào phù hợp.
Trên cơ sở dữ liệu về thổ nhưỡng, khí hậu người dân sẽ quyết định trồng loài cây nào phù hợp.

Hệ thống thống tin ngành Nông nghiệp là kho dữ liệu về nông, lâm nghiệp của tỉnh Bắc Kạn. Hệ thống có địa chỉ http://nongnghiepbackan.tuaf.edu.vn. Mặc dù mới ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu, tuy nhiên Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp với các 19 cơ sở thông tin, dữ liệu khá đầy đủ, toàn diện về hoạt động liên quan đến sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp, về chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, nước sạch vệ sinh môi trường; lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh, hợp tác xã; về sâu dịch bệnh trên cây trồng; về dịch bệnh vật nuôi; về nông sản đặc thù; về thổ nhưỡng, địa chính; về quản lý chất lượng nông sản; về thư viện nông lâm nghiệp, về thông tin thời tiết…

Sau khi trải nghiệm trực tiếp trên hệ thống, các đại biểu dự Hội thảo đã phát biểu đánh giá cao Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp có nhiều nội dung thông tin hữu ích, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Trong thời gian dùng thử (tới tháng 4/2023) ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố và các xã sẽ đánh giá, góp ý thêm để hoàn thiện hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân về tính cấp thiết của chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp. Nhanh chóng xây dựng Hệ thống thông tin ngành nông nghiệp với mục tiêu đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay trong năm 2023. Đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Được biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động chuyển đổi số đang được đẩy mạnh. Hầu hết các mặt hàng nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP đều được giao dịch trên sàn thương mại điện tử; hoạt động thực hiện các thủ tục hành chính “không chờ” đang được vận hành hiệu quả. Hiện nay, ngành Nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm nội bộ tích hợp chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn,…

Có thể thấy, công cuộc chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp Bắc Kạn đang chuyển biến nhanh, tích cực, góp phần thiết thực vào thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh”./.

Phan Quý

Xem thêm