Chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 15/3, Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về Đảng bộ Ngân hàng BIDV trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 
Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Đến dự có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 974-QĐ/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; Quyết định số 157-QĐ/ĐU ngày 14/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên; tiến hành ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Đại diện 2 Đảng bộ ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Đại diện 2 Đảng bộ ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn về Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thực hiện theo chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và kịp thời trong hoạt động của Đảng bộ BIDV nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn ghi nhận những đóng góp tích cực của Đảng ủy, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn những năm qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới Đảng bộ BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn tiếp tục phát huy vai trò tổ chức đảng, tích cực phối hợp với tỉnh trong các hoạt động, quan tâm theo dõi ủng hộ tỉnh Bắc Kạn nhất là trong công tác an sinh xã hội…/.

Xem thêm