Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế

BBK - Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 13/6/2019 và các văn bản liên quan, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản về công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Danh sách cụ thể như sau: Mời quý độc giả xem chi tiết trên Báo Bắc Kạn in xuất bản ngày 10/5/2023.

Xem thêm