Đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu của Nhân dân dịp nghỉ lễ

Đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Xem thêm