Đề ra nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 19/10, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023 kết quả huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt hơn 5.197 tỷ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương hơn 123,9 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 36 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 525 tỷ đồng; vốn tín dụng 4.500 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 12,1 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân, đến ngày 15/9, nguồn vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 giải ngân đạt tỷ lệ 47,2%; nguồn vốn năm 2023 giải ngân được 31%.

Tính đến thời điểm này, tỉnh chưa có thêm xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn NTM; dự kiến đến hết năm 2023 có thêm 05/17 xã đạt chuẩn NTM, 02/6 xã đạt NTM nâng cao, 15/100 thôn đạt NTM. Duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Bạch Thông đạt 03 tiêu chí và huyện Chợ Đồn đạt 02 tiêu chí huyện NTM. Bình quân cả tỉnh đạt 12,11 tiêu chí/xã.

Đại diện lãnh đạo huyện Chợ Đồn nêu một số khó khăn tại Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo huyện Chợ Đồn nêu một số khó khăn tại Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng NTM, trong năm 2023, có 31/59 cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giúp đỡ đối với xã được phân công. Nhiều đơn vị đã phát huy thế mạnh, sở trường, khả năng của đơn vị mình tổ chức các hoạt động giúp đỡ đa dạng, phong phú như tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Chương trình OCOP được triển khai theo kế hoạch, đã lựa chọn được 82 sản phẩm để đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế; việc hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số góp phần tích cực trong việc đổi mới, thích ứng kịp thời với thị trường...

Đại diện lãnh đạo huyện Chợ Mới đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo huyện Chợ Mới đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo về những khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 tăng nhiều chỉ tiêu và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020. Do đó, việc duy trì đạt NTM của các xã đã về đích giai đoạn trước rất khó khăn; các xã còn lại chưa về đích NTM đều là các xã khu vực III nên khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chương trình đề ra. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 quy định chưa phù hợp với điều kiện địa phương. Việc bố trí vốn đầu tư cho các xã về đích NTM, NTM nâng cao chưa đáp ứng nhu cầu. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội ở một số ít địa phương có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất kết luận buổi làm việc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; chia sẻ với các địa phương những khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nông Quang Nhất đề nghị: Các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, rà soát lại các tiêu chí NTM của địa phương mình trong lộ trình xây dựng NTM năm 2023 để tập trung chỉ đạo thực hiện về đích đúng kế hoạch, nhất là các huyện Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời…/.

Xem thêm