Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 972,5 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm ước đạt 972,5 tỷ đồng, bằng 97,27% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 15,36% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm ước đạt 972,5 tỷ đồng, bằng 97,27% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 15,36% kế hoạch.

Trong đó, tháng 02 ước đạt 412,2 tỷ đồng, bằng 73,55% so với tháng 01 và bằng 80,57% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 2,75 triệu USD, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 27,5% kế hoạch. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,58 triệu USD, gấp 7,3 lần so với cùng kỳ năm 2020, các mặt hàng chủ yếu là ván dán, đũa gỗ; giá trị nhập khẩu ước đạt 1,17 triệu USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, các mặt hàng chủ yếu là ván mỏng, túi giấy. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, đảm bảo cung ứng phục vụ Nhân dân./.

Anh Thúy

Xem thêm