Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát quản lý đất công gắn với tài sản công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 07/6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công tại Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, công tác quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc được giao cơ bản ổn định, không tranh chấp, các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng đất công, tài sản công theo Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và có sổ sách theo dõi.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn giám sát kiểm tra tại Trại cá giống cấp I và Vườn ươm Nà Pài ( TP Bắc Kạn).

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn giám sát kiểm tra tại Trại cá giống cấp I và Vườn ươm Nà Pài ( TP Bắc Kạn).

Hiện nay Sở còn 13/46 trụ sở thuộc Chi cục Kiểm lâm chưa được cấp giấy CNQSDĐ do không có hồ sơ nguồn gốc đất; 01 khu đất vườn ươm tại Tiểu khu I, thị trấn Vân Tùng (Ngân Sơn), hiện Sở đang phối hợp chuyển giao về cho địa phương quản lý...

Tại cuộc giám sát, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý đất công gắn với tài sản công thuộc Sở quản lý. Cụ thể, đối với Trại cá giống cấp I và Vườn ươm Nà Pài, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) và Trại cá Cẩm Giàng (Bạch Thông) đã được xây dựng đề án sử dụng vào mục đích kinh doanh và được UBND tỉnh phê duyệt, tuy nhiên đến nay còn nhiều vướng mắc chưa triển khai được.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy CNQSDĐ đối với các trụ sở chưa có giấy CNQSDĐ; đơn vị quản lý đề xuất phương án hoàn trả Trại cá giống cấp I Nà Pài, Vườn ươm Nà Pài và Trại cá Cẩm Giàng cho UBND tỉnh giao cho đơn vị có nhu cầu, chức năng quản lý...

Đoàn giám sát kiểm tra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công.

Đoàn giám sát kiểm tra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công.

Cùng ngày đoàn giám sát đã có cuộc làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về các nội dung theo kế hoạch giám sát. Theo báo cáo của Sở, hiện nay đang được giao và quản lý 05 cơ sở nhà đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc và hoạt động sự nghiệp, 05 cơ sở này đã được cấp giấy CNQSDĐ (gồm: Trụ sở cơ quan văn phòng Sở; Trung tâm dịch vụ việc làm; Trung tâm Điều dưỡng người có công; Cơ sở cai nghiện ma túy; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp). Công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị được thực hiện đúng quy định. Không có phát sinh, vướng mắc.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Thay mặt Đoàn giám sát số 01, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của các Sở trong công tác quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công được giao quản lý, một số diện tích đất, trụ sở được đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, qua công tác giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc Sở cho thấy còn những bất cập trong công tác quản lý hiện nay. Cụ thể, đối với Trại cá giống cấp I, Vườn ươm Nà Pài; Trại cá Cẩm Giàng; vườn ươm tại Tiểu khu I, thị trấn Vân Tùng do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý cần tập trung tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp và PTNT tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy CNQSDĐ. Toàn bộ những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được giám sát được Đoàn tổng hợp đầy đủ để trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Xem thêm