Đồng hành cùng bà con đi học cái chữ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác phổ cập giáo dục phân luồng học sinh và xóa mù chữ cho người lớn, góp phần nâng cao trình độ dân trí phát triển nguồn nhân lực, nhiều lớp học xóa mù chữ đang được triển khai nơi vùng cao Pác Nặm.

Những năm qua huyện Pác Nặm luôn thực hiện duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ nhằm tạo nền tảng vững chắc, toàn diện phát triển nguồn nhân lực, ngăn tái mù chữ ở người lớn, phân luồng học sinh sau THCS.

Cụ thể, duy trì củng cố và nâng cao chất lượng đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học; PCGD THCS và đạt chuẩn xóa mù chữ. Tất cả các đơn vị cấp xã đạt PCGD THCS và xóa mù chữ mức độ 2, phấn đấu xây dựng đạt PCGD THCS mức độ 3 đối với các xã có điều kiện.

Thầy, cô giáo tận tình giúp đồng bào học chữ.

Thầy, cô giáo tận tình giúp đồng bào học chữ.

Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua ngành Giáo dục huyện đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ ở các độ tuổi, huyện Pác Nặm tập trung đổi mới công tác quản lý phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi ra lớp, người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi ra học tại các lớp xóa mù chữ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đối tượng là người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em gái đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh, nhà giáo. Tích cực phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và huy động các nguồn lực của địa phương để thực hiện công tác PCGD và xóa mù chữ.

Ngành Giáo dục huyện Pác Nặm và cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động bà con ra lớp học xóa mù chữ

Ngành Giáo dục huyện Pác Nặm và cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động bà con ra lớp học xóa mù chữ

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm học mới huyện Pác Nặm đã chủ động xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các trung tâm học tập cộng đồng, các trường học trực thuộc. Đặc biệt, huyện có kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT Nội trú, trường PTDT Bán trú, trường có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, thuộc Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Một lớp học xóa mù chữ ở xã Bộc Bố.

Một lớp học xóa mù chữ ở xã Bộc Bố.

Huyện Pác Nặm phấn đấu tỷ lệ người biết chữ trong các độ tuổi, cụ thể từ 15 - 25 đạt 94%; độ tuổi từ 15 - 35 đạt 88% trở lên; độ tuổi từ 15 - 60 đạt từ 70% trở lên. Trong năm 2022, huyện Pác Nặm duy trì và giữ vững kết quả xóa mù chữ đối với 03 đơn vị gồm xã Bộc Bố, Cao Tân, Giáo Hiệu, đạt mức độ 2; có thêm 02 đơn vị cấp xã là Bằng Thành, Nhạn Môn đạt chuẩn mức độ 2 và duy trì các xã còn lại đạt chuẩn mức độ 1.

Năm học 2022 - 2023, huyện Pác Nặm có 06 lớp xóa mù chữ được tổ chức tại các xã An Thắng, Bộc Bố, Cổ Linh với 197 học viên tham gia, trong đó có nhiều người cao tuổi cùng tham gia học. Với hình thức học theo quy định được chia thành hai giai đoạn, cụ thể giai đoạn 1 sẽ học trình độ từ lớp 1 đến lớp 3 và giai đoạn 2 từ lớp 4 đến lớp 5, thời gian học 9 tháng.

Đồng chí Quách Thị Tấm, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện cho biết: Năm học 2022 - 2023, Phòng tiếp tục tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ năm học, công tác duy trì và nâng cao kết quả PCGD ở các bậc học. Trên cơ sở thực hiện tốt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”. Phối hợp, chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong công tác xóa mù chữ góp phần nâng cao trình độ dân trí tiến tới hoàn thành công tác xóa mù chữ trên địa bàn.../.

Xem thêm