Giáo Hiệu đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Những năm qua, cùng với việc huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) đã khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2023, xã Giáo Hiệu đã giao chỉ tiêu giảm nghèo đến từng thôn bản, chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 - 1,5%. Đặt mục tiêu giảm nghèo cụ thể đến từng hộ dự kiến thoát nghèo, có giải pháp hỗ trợ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, các tổ chức, đoàn thể và cán bộ phụ trách giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo.

Mô hình nuôi dê của gia đình anh Hoàng Văn Hiên, thôn Nà Muồng cho thu nhập ổn định.

Mô hình nuôi dê của gia đình anh Hoàng Văn Hiên, thôn Nà Muồng cho thu nhập ổn định.

Phát huy điều kiện về đất đai, khí hậu, xã đã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động người dân sử dụng các loại giống có năng suất cao, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, địa phương chú trọng khuyến khích phát triển đàn trâu, bò, đàn lợn, đàn gia cầm vừa phù hợp với điều kiện từng gia đình vừa phát huy được truyền thống chăn nuôi vốn có của người dân.

Lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trạm y tế, nhà văn hóa, trong đó chú trọng vận động thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần nâng chất lượng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, xã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình 135, 30a, Dự án CSSP, vốn tín dụng chính sách. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, điện tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Hiện nay đường giao thông đi lại trên địa bàn xã cơ bản đã được bê tông hóa, đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa trên 80%. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng nhằm chủ động tưới tiêu đạt 100% diện tích đất 2 vụ lúa. Tổng số hộ được sử dụng điện an toàn đạt 95,5%... Xã có 02 hợp tác xã và 08 tổ hợp tác với các mô hình trồng gừng, cây gai xanh, cây kiệu, bí xanh thơm; chăn nuôi lợn thịt, vỗ béo trâu, bò. Xã hiện có các sản phẩm là trà bí đao Giáo Hiệu, trà túi lọc và trà mướp đắng rừng Giáo Hiệu đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Hợp tác xã Giáo Hiệu được hỗ trợ tủ sấy nông sản để phát triển sản xuất.

Hợp tác xã Giáo Hiệu được hỗ trợ tủ sấy nông sản để phát triển sản xuất.

Để khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, những năm qua xã Giáo Hiệu chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tín chấp vay vốn phát triển kinh tế qua đó giúp cho nhiều nông hộ nâng cao nhận thức, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND xã Dương Văn Bằng cho biết: Nhằm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo hiệu quả hơn, xã tiếp tục rà soát các hộ không có khả năng thoát nghèo để xây dựng kế hoạch, chính sách hỗ trợ phù hợp; tuyên truyền, vận động người dân đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản... hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhu cầu phát triển chăn nuôi gia trại; tiếp tục tận dụng các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững.../.

Xem thêm