HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát tại huyện Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 02/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có cuộc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện chương trình, dự án tại huyện Ngân Sơn từ năm 2020 đến nay.

Đến nay trên địa bàn huyện Ngân Sơn có 42 dự án có diện tích rừng đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích 122,7ha. Số dự án đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và nộp tiền trồng rừng thay thế là 15 dự án với diện tích 23ha, gồm rừng trồng 9,42ha, rừng tự nhiên 13,62ha. Đối với dự án đã nộp tiền trồng rừng là 15 dự án với diện tích 23ha. Công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến hết năm 2022 được trên 34ha, năm 2023 chưa thực hiện.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn.

Tại cuộc giám sát, huyện Ngân Sơn cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất cần quy định, hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện như việc nộp tiền trồng rừng thay thế...

Đoàn giám sát tại Dự án đường nội thị thị trấn Vân Tùng.

Đoàn giám sát tại Dự án đường nội thị thị trấn Vân Tùng.

Đoàn giám sát đề nghị huyện Ngân Sơn tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết những nội dung liên quan, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các dự án tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư với thẩm quyền, trách nhiệm của huyện cần thường xuyên kiểm tra về chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định, kịp thời tham mưu, hướng dẫn các chủ đầu tư, người dân không để xảy ra tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng rừng; sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi Đoàn giám sát tổng hợp.

Đối chiếu bản đồ với thực tế tại khu vực mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa.

Đối chiếu bản đồ với thực tế tại khu vực mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa.

Tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn tiến hành đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường nội thị thị trấn Vân Tùng và mỏ sắt Bản Phắng 1 của Công ty cổ phần Vương Anh tại xã Trung Hòa./.

Xem thêm