HĐND tỉnh khảo sát công tác tín dụng chính sách tại huyện Pác Nặm, Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 10/5, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc khảo sát tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Pác Nặm và Ba Bể về triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm, đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH huyện đạt trên 356 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn được Trung ương giao trên 323 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,7% trên tổng nguồn vốn tại đơn vị. Nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường được Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất là hơn 27 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,8% trên tổng nguồn vốn tại đơn vị.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể.

Tại buổi làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm đề nghị nâng mức cho vay đối với Chương trình cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ và không phải thế chấp tài sản; có chế độ phụ cấp cho trưởng thôn tham gia quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở...

Tại huyện Ba Bể, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình gắn với nhiệm vụ, mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Tổng nguồn kinh phí tín dụng chính sách xã hội đến 31/3/2023 đạt trên 371 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh số cho vay từ năm 2020 đến hết quý I/2023 đạt 347 tỷ đồng, với tổng số lượt cho vay 7.019 hộ… Phòng giao dịch NHCSXH Ba Bể đề nghị bổ sung đối tượng vay vốn tín dụng chính sách đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình.

Tại cuộc khảo sát, đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các đơn vị được khảo sát đã tập trung làm rõ hơn những nội dung liên quan đến chính sách tín dụng, cơ chế vận dụng tại địa phương cũng như nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, các nội dung ý kiến, đề nghị tại cuộc khảo sát được đoàn tổng hợp để trình HĐND tỉnh và ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

Xem thêm