Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 29/6, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56 (khóa XII) để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về những nội dung như: Tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn gen và phát triển giống bò Mông tại huyện Chợ Mới; bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh; việc cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực cát sỏi Vằng Kháp - Hát Chặp, xã Sơn Thành, huyện Na Rì; Kế hoạch phát động triển khai Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh.

Bàn về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQHĐND về chính sách hỗ trợ HSSV học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về những nội dung trình tại cuộc họp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về những nội dung trình tại cuộc họp.

Hội nghị còn phổ biến, quán triệt một số văn bản của Trung ương và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.../.

Xem thêm