Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 06/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 12 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả công tác 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và bàn một số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Hội nghị là dịp quan trọng để BCH Đảng bộ tỉnh đánh giá, nhìn nhận lại một cách khách quan, toàn diện kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XII.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá về Dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; bàn một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị còn là dịp quan trọng để tự soi, tự sửa, tự phê bình trong đảng. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; nghiên cứu kỹ tài liệu, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương để thảo luận, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; đóng góp ý kiến, xem xét và quyết định các vấn đề vào cuối kỳ họp để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Các đại biểu thảo luận tại tổ về những vấn đề đang được quan tâm hiện nay.

Các đại biểu thảo luận tại tổ về những vấn đề đang được quan tâm hiện nay.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Hội nghị chia 3 tổ thảo luận theo những nội dung đã quán triệt, gợi ý.

Chiều 06/7, Hội nghị tiếp tục thảo luận tại tổ và làm việc tại hội trường./.

Xem thêm