Hội nghị Tìm hiểu tư liệu về ngày thành lập Báo Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 06/01, Ban Biên tập Báo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xin ý kiến, thông tin, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Báo Bắc Kạn nhằm phục vụ việc xây dựng, xuất bản cuốn Lịch sử Báo Bắc Kạn (1963-2023).
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Nhà văn Nông Viết Toại, Lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Thái, Thái Nguyên, Bắc Kạn; lãnh đạo Báo Bắc Thái (cũ), lãnh đạo Báo Thái Nguyên và Báo Bắc Kạn qua các thời kỳ và một số cán bộ quan tâm, nghiên cứu lịch sử.

Hội nghị nhằm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tìm hiểu thông tin để làm rõ lịch sử hình thành và phát triển của Báo Bắc Kạn - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Qua đó, Ban Biên tập Báo Bắc Kạn đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung như: Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-BK ngày 18/11/1963 của Ban Chấp hành tỉnh Bắc Kạn về chuyển tờ tin Bắc Kạn thành tờ Báo Bắc Kạn, lấy ngày 18/11/1963 là ngày thành lập Báo Bắc Kạn; đồng ý cho Báo Bắc Kạn xây dựng, xuất bản cuốn Lịch sử Báo Bắc Kạn (1963-2023)... Để có căn cứ vững chắc, khoa học và chính xác, quá trình này cần tìm hiểu thông tin, tư liệu và tham khảo ý kiến các nhân chứng liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến, thông tin, cứ liệu quý về lịch sử hình thành, phát triển của Báo Bắc Kạn. Kết thúc Hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất xem xét lấy mốc sự kiện ngày 18/11/1963 là ngày thành lập Báo Bắc Kạn./.

Xem thêm