Hội nghị trực tuyến về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 04/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn, tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hoá, xây dựng con người là đầu tư cơ bản cho phát triển, để tạo động lực, nguồn lực thực hiện khát vọng phát triển dân tộc. Xây dựng và triển khai thành công chương trình mục tiêu quốc gia tạo ra sự chuyển biến căn bản, to lớn trong sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam.

Đại biểu dự hội nghị nghe Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thông qua Báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chương trình). Theo đó, dự thảo của Chương trình tập trung vào 9 nhóm dự án cụ thể, là các nhóm dự án trọng tâm, trọng điểm, cần được ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2045.

Hội nghị đã tiếp thu, giải đáp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Về cơ bản, các ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết đề xuất chủ trương đầu tư chương trình cũng như các nội dung cơ bản của Báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình...

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, thời gian tới đây, cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo nhóm mục tiêu đã được xác định. Chương trình tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật cụ thể, gồm: Di sản văn hoá; văn hoá cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; giáo dục văn hoá; đào tạo; văn hoá dân tộc; văn hoá đối ngoại; công nghiệp văn hoá... Từ đó, tạo động lực văn hoá để phát triển kinh tế - xã hội, mang lại những giá trị vật chất lẫn tinh thần.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất rất cao với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình. Đồng thời, đề nghị cần xem đây là “đại công trình” và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên nhất, để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam.../.

Xem thêm