Hội thảo khoa học bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 31/5, Ban Chủ nhiệm đề tài (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu thực hiện) tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 về bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở.
Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.

Từ sau hội thảo lần thứ nhất đối với dự thảo cuốn Sổ tay lần 1, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ cho tập huấn thí điểm tại các mô hình tuyên giáo, bao gồm 02 đợt tập huấn tại 04 xã, phường, thị trấn. Qua tập huấn và thực hành cuốn sổ tay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận thấy dự thảo lần một có một số nội dung cần điều chỉnh cho hợp lý, dễ vận dụng trong thực tế.

Đồng chí Hoàng Đình Dong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Hoàng Đình Dong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn cho rằng qua áp dụng bước đầu, cuốn Sổ tay cơ bản phù hợp với công tác tuyên giáo ở cơ sở; các bài giảng đầy đủ, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, tổ chức thực hiện với công tác tuyên giáo ở cơ sở. Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo ở cơ sở là phù hợp. Các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến để cuốn sổ tay đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, dễ áp dụng trong thực tế…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh bản thảo cuốn Sổ tay để chuẩn bị cho đợt tập huấn lần 3. Giao Thư ký đề tài rà soát, điều chỉnh chất lượng bản thảo sau khi các thành viên chỉnh sửa và chuyển Chủ nhiệm đề tài phê duyệt để sớm hoàn thiện cuốn Sổ tay…/.

Xem thêm