Hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 19/1, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch); báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch. Theo đó, Quy hoạch được xây dựng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các quy định có liên quan của pháp luật nhà nước.

Theo thuyết minh, mục tiêu đến năm 2025 Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Trong đó, tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp, sản xuất hàng hóa. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông, lâm sản và dược liệu. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ.

Đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước, hệ thống không gian hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 .
Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và hạ tầng nông thôn. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển đa dạng hóa và nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động; hệ thống không gian hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt; mức phát triển khá so với các địa phương khác trong cả nước.

Các đại biểu dự Hội thảo đã đóng góp ý kiến hết sức sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng và lý luận, thực tiễn cao đối với tỉnh về Quy hoạch từ bố cục đến nội dung chi tiết từng định hướng phát triển các ngành Công nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Văn hóa, hạ tầng giao thông vận tải, phát triển đô thị để đảm bảo Quy hoạch phù hợp với điều kiện của tỉnh, đồng bộ, có tầm nhìn và có tính khả thi cao...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các bộ, ngành, địa phương, qua đó xem xét áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để hoàn thiện Quy hoạch này trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo: Thời gian tới, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện và chịu trách nhiệm về các phương án, nội dung quy hoạch theo lĩnh vực của ngành, địa phương mình; tăng cường mời gọi các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến về Chiến lược phát triển tỉnh Bắc Kạn bổ sung vào Quy hoạch tỉnh thời gian tới; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội thảo, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện Quy hoạch tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các bộ, ngành Trung ương theo kế hoạch đề ra.../.

Q.Đ

Xem thêm