Hội thảo phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 21/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tổng kết thực tiễn việc phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Kạn góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nêu rõ: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay. Tại tỉnh Bắc Kạn, sau 26 năm tái lập tỉnh, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc luôn được gìn giữ, phát huy. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, con người Bắc Kạn trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Đầu tư cho văn hóa tuy được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại một số địa phương chưa phù hợp với tình hình thực tế, nhiều di sản văn hóa có nguy cơ mai một; công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, đặc biệt là văn hóa - nghệ thuật truyền thống và công tác giáo dục, định hướng văn hóa, thẩm mỹ trong Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấp hành văn hoá công vụ, còn để xảy ra vi phạm dẫn đến bị kỷ luật Đảng, nhà nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ và tham gia phát biểu tham luận, thảo luận góp ý, làm rõ thêm kết quả đạt được, nhất là làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá để phát huy giá trị văn hoá, con người Bắc Kạn...

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

Sau phát biểu đề dẫn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, các đại biểu tham luận làm rõ ý nghĩa, những giá trị bền vững và kết quả việc vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Bắc Kạn nói riêng qua các giai đoạn lịch sử.

Các đại biểu cũng góp ý, làm rõ thêm kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá để thời gian tới việc phát huy giá trị văn hoá, con người Bắc Kạn trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt hơn./.

Xem thêm