Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022, tổ chức vào sáng 06/01 tại Công an tỉnh.

Năm 2022, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.052 tổ an ninh nhân dân, 1.256 tổ hòa giải, 161 tổ tự quản về ANTT, 01 cụm an ninh liên hoàn tuyến giáp ranh giữa Công an 6 tỉnh, 07 cụm an ninh liên tỉnh…

Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phát động tập trung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các đơn vị, địa phương, thu hút gần 9.000 lượt người tham gia, thu được nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 cũng còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phong trào ở một số địa phương chưa thường xuyên, chưa sát với tình hình, đặc điểm ở địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động đến cơ sở ở một số nơi, một số thời điểm chưa thực sự hiệu quả; việc xây dựng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại một số địa phương chưa được chú trọng…

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 là: Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; quan tâm củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Hội nghị cũng dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, thành quả Bắc Kạn đạt được trong năm 2022 một phần là nhờ tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, trong đó có công sức đóng góp của Nhân dân. Điểm sáng trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của tỉnh là các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng được củng cố, nhân rộng; lực lượng an ninh cơ sở từng bước được kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ.

Về nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập hợp, đoàn kết toàn dân vào mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm góp phần đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh./.

Xem thêm