Kiểm tra công tác an toàn giao thông tại TP. Bắc Kạn

Ngày 28/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn kiểm tra kết quả công tác tác an toàn giao thông tại thành phố Bắc Kạn trong 11 tháng năm 2019.

Ngày 28/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn kiểm tra kết quả công tác tác an toàn giao thông tại thành phố Bắc Kạn trong 11 tháng năm 2019.

Kiểm tra công tác an toàn giao thông tại TP. Bắc Kạn ảnh 1

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn được quan tâm chỉ đạo. Trong đó thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp  hành Luật Giao thông đường bộ tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và học sinh. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.946 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 102 trường hợp, xe mô tô 1.812 trường hợp; xe máy điện 31 trường hợp; xử phạt 1.301 trường hợp, nộp ngân sách trên 810 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè còn phổ biến; việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa kiên quyết, triệt để; ý thức của một bộ phận dân cư về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, ATGT còn kém... Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người và 19 người bị thương.

Ban ATGT thông tỉnh đề nghị thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân; nhất là đối tượng học sinh, thanh niên. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ATGT; các lực lượng chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, và xử lý vi phạm, giải toả hành lang đảm bảo đường thông, hè thoáng; tổ chức ký cam kết bảo đảm ATGT gắn với công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, trường học; phấn đấu hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông…/.

Hồng Hạnh

Xem thêm